گواهینامه ایمنی و بهداشت – ISO45001

 

 

 

گواهی نامه زیست محیطی  –   ISO14001

 

 

 

گواهی نامه کنترل کیفیت  –  ISO9001

 

 

 

 

 

 

لوح تقدیر اهدایی از طرف مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی جناب آقای دکتر سعیدی پور به مدیر عامل شرکت، جناب آقای مهندس قلیزاده

 

 

 

لوح اهدایی از طرف معاونت امور اقتصادی و بندری جناب آقای دکتر موسی پور به مدیرعامل شرکت، جناب آقای مهندس قلیزده

 

 

 

لوح اهدایی از طرف مدیرکل سازمان بنادر ودریانوردی جناب آقای دکتر سعیدی پور به مدیر فنی شرکت جناب آقای مهندس رحمانی

 

 

 

لوح اهدایی نماینده کارگری جناب آقای مدبر نودهی از طرف پرسنل شرکت به مدیر عامل جناب آقای مهندس قلیزده

لوح تقدیر از طرف نماینده کارگری