مراسم معارفه مدیر عامل شرکت پدیدآوران امید ساحل

در دفتر مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد