جدول تعرفه‌های بندری کالاهای وارداتی و مرجوعی از واردات و کاپوتاژ در بندر مقصد و ترانزیت داخلی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد (01/05/1399)

نوع کالا

خنکاری

باربری

عوارض بندری

بهداشت

خدمات عمومی و زیربنایی

جمع

انبارداری

1 تا 5 روز

6 تا 10 روز

11 تا 20 روز

21 تا 30 روز

31 تا 40 روز

41 تا 50 روز

50 روز به بالا

تعرفه (تا 20 تن)

کارتن یا صندوق تا 50 کیلوگرم

142،100

206،500

6،000

200

46،000

400،800

معاف

715

1،250

1،860

2،630

4،550

4،900

کارتن یا صندوق بیشتر از 80 کیلوگرم

معاف

2،150

3،450

5،400

7،700

11،650

14،550

کارتن یا صندوق بیشتر از 80 کیلوگرم

معاف

3،700

5،950

9،300

13،350

20،400

25،700

لاستیک (بندل، بسته یا هر تن در روز)

معاف

5،850

8،400

12،500

17،700

26،026

36،300

قطعات متصله ماشین آلات و چوب و کاغذ

معاف

3،100

4،450

6،350

8،900

12،450

17،400

کیسه‌ای تا 20 تن

پالت، برنج، شکر، مواد شیمیایی و ….

193،400

174،000

6،000

200

46،000

419،600

معاف

فله خشک

سنگ، گچ، شن و ماسه، سنگ آهک، سنگ نمک و سرباره دانه دانه

109،600

90،500

6،000

200

46،000

252،300

معاف

2،750

3،100

3،400

3،550

4،000

4،500

مواد غیر معدنی و غیر شیمایی (غلات)

121،200

99،600

6،000

200

46،000

273،000

معاف

2،650

3،700

5،650

7،900

11،000

13،200

     

توضیحات:

تعرفه مواد معدنی و غیرشیمیایی (غلات و …) شامل کلیه سیلوها و انبارها می باشد.

جریمه و هزینه کالاهای غیر پالتیزه معادل 100 درصد باربری و خنکاری می باشد.

هزینه و جریمه غیر پالتیزه به کالاهای فله خشک که قابلیت پالتیزه شدن را ندارند تعلق نمی گیرد.

تعرفه باربری کالاهای غیر کانتینری حجیم ترافیکی به ازاری هر تن 682500 ریال می باشد که ابعاد آن 2.5*2.5*12 می باشد.

تعرفه باربری و خدمات عمومی حمل یکسره 40% با توجه به تعرفه ردیف می باشد.

انبارداری در محوطه و انبارهای هانکار 75% هزینه انبارداری در انبارهای سرپوشیده می باشد.

هزینه تسهیلات مواصلاتی و مهندسی منطقه ویژه 170000ريال به ازای هر تن از ماشین آلات و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و کمکی و مصرفی که به منظور استفاده و با بهرهبرداری وارد منطقه ویژه میشود اخذ می گردد.

هزینه تسهیلات مواصلاتی و مهندسی منطقه ویژه 42500ريال به ازای هر تن از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و کمکی و مصرفی برای کالاهای غیرنفتی با منشا خارجی که در فرایند تولید، ترکیب و پردازش استفاده شده و تبدیل به محصول جدید می شوند، اخذ می گردد.

هزینه خدمات عمومی و زیربنایی منطقه ویژ] اقتصادی برای کالاهای کاپوتاژی صفر می باشد.

برای کالاهایی که فاقد بیمه باشند طبق فرمول (مدت به ماه*7/1000*نرخ ارز* CFR) بسته اخذ می گردد.

تعرفه باربری خروج ضایعات حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی بندری که از تجهیزات بندر یا شرکتهای طرف قرارداد استفاده نمی نمایند، صفر می باشد.

در صورت معیوب بودن بسته بندی کالاها، به ازای هر تن دو برابر تعرفه خنکاری از صاحب کالا بابت بسته بندب و تجدید اهداف وصول می گردد.

مبنای محاسبه تعرفه های مترتب بر کالا، وزن با حجم (متر مکعب)، هر کدام که بیشتر باشد. تعرفه چوب و کاغذ بر مبنای وزن با 50 درصد حجم (هرکدام که بیشتر باشد) بر اساس تعرفه متفرقه محاسبه و اخذ می گردد.